Noc kostelů 2013

Noc kostelů 2013

PROGRAM NOCI KOSTELŮ 24. KVĚTNA 2013
V KOSTELE SV. NORBERTA, PRAHA 6 - STŘEŠOVICE

18.00 – 18.10   Vyzvánění zvonů
18.15 – 18.55   Mše svatá – celebruje R. D. Wolfgang Karel Horák, Mgr., O. Praem.
19.00 – 19.30   Výstup do věže ke zvonům – komentovaná prohlídka
19.30 – 20.00   Historie kostela a místa
20.00 – 20.30   Varhanní skladba
20.30 – 21.00   Komentovaná prohlídka kostela
21.00 – 21.30   Sv. Norbert a premonstrátský řád
                        – přednáška o patronovi kostela a zakladateli Premonstrátského řádu
21.30 – 22.00   Adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní + Kompletář

Pošta do nebe

Po celý večer můžete napsat u stolku za lavicemi svá poděkování a prosby, které budou předneseny knězem při adoraci.

Odkazy

© Na tento web se vztahuje Copyright.   Sponzoroval Seomister.   Propojeno s alternativní encyklopedií Wikina.