Zvon Felix

Historie

Zvon Felix

Zvon Felix  © LK

Minulost zvonu sahá až do roku 2005, kdy se zvonilo v kostele sv. Norberta ještě na jeden zvon. Důležitým člověkem pro zrod zvonu byla Ladislava Saxlová, která jako vdova bydlela již několik let sama ve svém domě v Praze na Ořechovce. Měla vřelý vztah ke kostelu sv. Norberta, kam pravidelně chodila.

Na sklonku života, vzhledem ke svojí zdravotní indispozici, se rozhodla dům prodat a část peněz prodeje věnovat kostelu na pořízení nového oltáře. Otec Tadeáš však moc dobře vnímal touhu tehdejších zvoníků a tak paní Saxlové navrhl, aby peníze dala spíše na zvon. A paní Saxlová souhlasila.

Jakmile bylo vše dohodnuto, začala se hledat zvonárna, která zvon vyrobí. Vybrána byla firma Rudolfa Pernera v Pasově. Odlití zvonu se zadalo přes české zastoupení zvonárny Perner panu Dr. Kloubovi. Návrhu zvonu se ujal kampanolog Radka Lunga. Ten přizval pro výzdobu zvonu akademického sochaře Otmara Olivu.

Jak vznikl název Sv. Felix

Paní Saxlová byla povoláním knihovnice a překladatelka z latiny. Byla řádovou sestrou 3. řádu (je to nižší stupeň zavázání se Bohu). Její řádové jméno bylo Šťastná, což v latině znamená Felix. Protože existují celkem čtyři svatí Felixové, vybrala si pro zvon Svatého Felixe z Cantalice (z Itálie).

Další osud zvonu

Zvon byl ulit 18. května 2006 v Pasově za velkého zájmu lidí kolem kostela sv. Norberta. Po převozu do Prahy byl posvěcen a zavěšen 5. června 2006. Od té doby se na sv. Felix pravidelně zvoní, stejně jako na Aldašín.

Technické údaje zvonu Felix

  • Hmotnost zvonu: 474 kg
  • Hmotnost srdce: 17,2 kg
  • Průměr zvonu: 878 mm
  • Hloubka zvonu: mm
  • Tloušťka věnce zvonu: mm
  • Nárazový tón: h1

Koruna šestiuchá, uspořádaná do hvězdice.

Texty a výzdoba zvonu Felix

Ucha zdobena svislým oblounem.

Vpředu v horní polovině pláště reliéf sv. Felixe z Cantalice (po jeho stranách nápis: SV. FELIX Z CANTALICE), na protější straně sv. Karel Boromejský a sv. Filip z Neri. Nahoře mezi reliéfy datace: L. P. 2006.

Ve střední linii pláště po obvodu menším písmem novozákonní citát (1. Kor. 2, 9):
CO OKO NEVIDĚLO A UCHO NESLYŠELO, CO ANI ČLOVĚKU NA MYSL NEPŘIŠLO, PŘIPRAVIL BŮH TĚM, KDO HO MILUJÍ

Na boku v dolní polovině pláště umístěna zvonařská značka.

Po obvodu dolního okraje dedikační nápis (začíná plamenem a velkomoravským křížem):
KOSTELU SV. NORBERTA V PRAZE-STŘEŠOVICÍCH VĚNOVALA LADISLAVA SAXLOVÁ ZA DUCH. SPRÁVY P. TADEÁŠE J. DUBCE, O. PRAEM.

Prameny a odkazy

Fotogalerie

Zvon Felix

Detailní pohled na zvon Felix - nádherná reliéfní výzdoba od Otmara Olivy  © LK

Zvon Felix

Kampanolog Radek Lunga se zvonem, který navrhl  © LK

Zvon Felix

Také zvony slaví svá výročí - svátečně ověnčený zvon Felix v neděli 6. 6. 2010  © JD

© Na tento web se vztahuje Copyright.   Sponzoroval Seomister.   Propojeno s alternativní encyklopedií Wikina.