Kdy se zvoní

Kdy se zvoní

Obdržené certifikáty a osvědčení

Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.
        (nápis na zvonu Felix)

Pravidelná zvonění

Začíná se zvonit zpravidla 15 minut před mší. Běžně se zvoní po dobu 10 minut.
  • Úterý 17:15
  • Středa 17:15
  • Pátek 17:15
  • Sobota 17:15
  • Neděle 8:45
  • Neděle 12:00
Každou neděli v poledne se koná "větší" zvonění (bez mše) a zvoní se 15 až 20 minut.

Příležitostná zvonění

Nepravidelně se zvoní o významných církevních svátcích, jako jsou například:

  • 25. 12. - Hod boží Vánoční
  • 26. 12. - "Na Štěpána"
  • Velikonoce
  • Svatodušní svátky
Jedná se vždy o "větší" zvonění a dle okolností se zvoní 15 až 20 minut.

Jak se zvoní

Nejprve se zvoní samostatně zvonem Aldašín po dobu asi dvou minut. Poté se přidá zvon Felix a většinu doby zvoní zvony spolu. Přibližně dvě minuty před koncem zvonění se zvon Aldašín zastaví a Felixem se samostatně dozvoní.

Při hlavním nedělním zvonění se těsně před samotným zvoněním odbije ručně "celá" na Aldašín, tj. čtyři údery srdcem na hranu zvonu. A poté po několikasekundové odmlce se ručně odbije na Felixe "dvanáctá", tj. dvanáct úderů srdcem na hranu zvonu. Teprve poté se začne se zvoněním, tak jak je popsáno výše.

© Na tento web se vztahuje Copyright.   Sponzoroval Seomister.   Propojeno s alternativní encyklopedií Wikina.