Zvoníci

Zvoníci

Zvoníci na faře pod obrazem sv. Norberta (22. 1. 2011)  © LK

  • Jiří Dostál - hlavní zvoník
  • Věra Dostálová - spoluzvonice
  • Libor - nedělní zvoník
Všechna zvonění kostela Sv. Norberta obstarávají manželé Dostálovi již od září 2002. Na hlavní nedělní zvonění jim jezdí vypomáhat již od roku 2010 nedělní zvoník. Tento mladý zvoník rovněž zaskakuje i v době jejich nepřítomnosti.

Sv. Norbert

Svatý Norbert je patronem premonstrátů.

Sv. Norbert zemřel a byl pochován v Magdeburku. Když však v 16. století zvítězila v Magdeburku luteránská reformace, měly mnohé premonstrátské kláštery snahu získat tělo svého zakladatele k sobě. Toto se podařilo strahovskému opatovi a tak byly Norbertovy ostatky přeneseny v květnu 1627 do Prahy na Strahov, kde odpočívají a světec je uctíván dodnes. A pro jeho význam a význam jeho řádu pro naše země byl prohlášen českým zemským patronem.

Prameny

© Na tento web se vztahuje Copyright.   Sponzoroval Seomister.   Propojeno s alternativní encyklopedií Wikina.